Organizator:

Sejm upamiętnił stulecie targów

Podziel się

W przyjętej w czwartek uchwale posłanki i posłowie wyrazili uznanie dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w stulecie ich działalności, podkreślając, że dobrze przysłużyły się rozwojowi gospodarczemu Polski.

Inicjatorem uchwały był poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Sejm przyjął ją w czwartek wieczorem. W dokumencie czytamy: 

„W 2021 roku przypada setna rocznica istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich - największego krajowego ośrodka wystawienniczego, zasłużonego dla promocji i rozwoju handlu w Polsce i Europie.

Wystawy przemysłowe organizowane w Poznaniu od połowy XIX i na początku XX wieku, stały się inspiracją dla środowisk kupieckich i władz miasta do powołania stałej instytucji targowej. Idea stworzenia w Poznaniu polskiej imprezy targowo-wystawienniczej powstała w maju 1917 r. na zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich. Trwająca I wojna światowa odsunęła te plany w czasie, lecz już w 1919 roku, w warunkach odzyskanej niepodległości, poznańscy kupcy i przemysłowcy rozpoczęli przygotowania do organizacji polskiej imprezy wystawienniczej. Stał się nią I Targ Poznański, zorganizowany w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku. W swym założeniu wydarzenie to służyło prezentacji dorobku przedsiębiorców i stanowiło instrument integracji całego państwa.

Idea cyklicznej działalności targowej w Poznaniu, mającej ukazywać możliwości polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa rozwijana była w latach dwudziestych XX wieku. Kolejnymi jej etapami było umiędzynarodowienie Targów w 1925 roku, a wreszcie organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Dzięki 4,5-milionowej publiczności z całego świata, przyczyniła się ona do globalnej promocji gospodarczych możliwości odrodzonej Polski. Upowszechniła nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie na całym świecie, a także zapewniła nowoczesną, rozbudowaną infrastrukturę wystawienniczą plasującą Targi poznańskie w czołówce ówczesnych europejskich organizatorów.

Po II wojnie światowej reaktywowano istnienie Targów, które przez lata realnego socjalizmu były handlowym oknem Polski na świat. Obecność Targów, na przestrzeni stu lat, w istotny sposób oddziaływała także na mieszkańców Poznania. Miały one duży wpływ na wybuch w dniu 28 czerwca 1956 roku antykomunistycznych protestów zwanych dziś Powstaniem Poznańskim 1956 roku i przyczyniły się. do rozpowszechnienia informacji o nim poza granice Polski. Obecnie, będące częścią Grupy MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów, wydarzeń konferencyjnych, kulturalnych, sportowych i eventów, które każdego roku odwiedza milion gości z całego świata.

Z okazji setnej rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swe uznanie instytucji, jej twórcom oraz pokoleniom jej pracowników. Dobrze przysłużyli się rozwojowi gospodarczemu Polski.”

- To dowód uznania dla naszej firmy i pokoleń jej pracowników, a także potwierdzenie roli, jaką pełniła w życiu gospodarczym Polski w ciągu ostatniego wieku. Przyjmujemy go z radością, ale też traktujemy jako zobowiązanie – komentuje Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. – Chcemy być nadal partnerem dla przedsiębiorców, władz państwowych i samorządowych, w promowaniu polskich firm i ułatwianiu im działalności na światowych rynkach.

Inicjatorem uchwały był poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Sejm przyjął ją w czwartek wieczorem. W dokumencie czytamy: 

„W 2021 roku przypada setna rocznica istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich - największego krajowego ośrodka wystawienniczego, zasłużonego dla promocji i rozwoju handlu w Polsce i Europie.

Wystawy przemysłowe organizowane w Poznaniu od połowy XIX i na początku XX wieku, stały się inspiracją dla środowisk kupieckich i władz miasta do powołania stałej instytucji targowej. Idea stworzenia w Poznaniu polskiej imprezy targowo-wystawienniczej powstała w maju 1917 r. na zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich. Trwająca I wojna światowa odsunęła te plany w czasie, lecz już w 1919 roku, w warunkach odzyskanej niepodległości, poznańscy kupcy i przemysłowcy rozpoczęli przygotowania do organizacji polskiej imprezy wystawienniczej. Stał się nią I Targ Poznański, zorganizowany w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku. W swym założeniu wydarzenie to służyło prezentacji dorobku przedsiębiorców i stanowiło instrument integracji całego państwa.

Idea cyklicznej działalności targowej w Poznaniu, mającej ukazywać możliwości polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa rozwijana była w latach dwudziestych XX wieku. Kolejnymi jej etapami było umiędzynarodowienie Targów w 1925 roku, a wreszcie organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Dzięki 4,5-milionowej publiczności z całego świata, przyczyniła się ona do globalnej promocji gospodarczych możliwości odrodzonej Polski. Upowszechniła nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie na całym świecie, a także zapewniła nowoczesną, rozbudowaną infrastrukturę wystawienniczą plasującą Targi poznańskie w czołówce ówczesnych europejskich organizatorów.

Po II wojnie światowej reaktywowano istnienie Targów, które przez lata realnego socjalizmu były handlowym oknem Polski na świat. Obecność Targów, na przestrzeni stu lat, w istotny sposób oddziaływała także na mieszkańców Poznania. Miały one duży wpływ na wybuch w dniu 28 czerwca 1956 roku antykomunistycznych protestów zwanych dziś Powstaniem Poznańskim 1956 roku i przyczyniły się. do rozpowszechnienia informacji o nim poza granice Polski. Obecnie, będące częścią Grupy MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów, wydarzeń konferencyjnych, kulturalnych, sportowych i eventów, które każdego roku odwiedza milion gości z całego świata.

Z okazji setnej rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swe uznanie instytucji, jej twórcom oraz pokoleniom jej pracowników. Dobrze przysłużyli się rozwojowi gospodarczemu Polski.”

- To dowód uznania dla naszej firmy i pokoleń jej pracowników, a także potwierdzenie roli, jaką pełniła w życiu gospodarczym Polski w ciągu ostatniego wieku. Przyjmujemy go z radością, ale też traktujemy jako zobowiązanie – komentuje Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. – Chcemy być nadal partnerem dla przedsiębiorców, władz państwowych i samorządowych, w promowaniu polskich firm i ułatwianiu im działalności na światowych rynkach.